Nya Athena ger tillgång till all ostrukturerad information inom organisationen
Företaget divine, inc., introducerar nu divine Athena™ version 5.4, som kan förse en organisation med en enda ingång till och översikt av alla ostrukturerade kunskapsresurser samt en plattform för samarbete runt omkring denna information.
Divine Athena fångar, lagrar och indexerar dokument som skapas i hela organisationen och gör dem tillgängliga från ett enda ställe.
Produkten finns som en fristående applikation eller för integration i en befintlig företagsportal eller intranät. Med avancerade sökagenter kan t.ex. användarna söka och hämta dokument från olika interna och externa informationskällor. En annan intressant funktion i divine Athena är att programvaran identifierar användare som delar samma intressen och kan på detta vis skapa interna intressenätverk där användarna kan samarbeta och dela information.

Källa: divine