Ny XML Intelligence Platform
Ipedo har nu lanserat en ny omarbetad version av deras XML Intelligence Platform. Den nya produkten innehåller flera nyheter för konceptet ”on-demand intelligence”, varav de viktigaste är:

  • Visual XQuery Builder – ett grafiskt verktyg för sökning och analys av information.
  • Visual XML Views Wizards – verktyg för snabb och enkel koppling till databaser och Web Services-märkta informationskällor för vidare analys.
  • XML Rules – semantisk analys av XML-dokument för att jämföra innehåll med egendefinierade affärsregler.
  • Vertical Accelerators – Plug-in modul för XML-mallar mm.

    Ipedos XML Intelligence Platform har som målsätting att vara en unik kombination av informationsintegration och intelligence-teknik och används i flera branscher för informationshantering. För mer information kontakta Ipedo.

    Källa: Ipedo