Ny webbportal för krisinformation
Nu är den nya nationella webbportalen för krisinformation lanserad. Webbportalen Krisinformation.se riktar sig i första hand till allmänhet och media med information om samhällets krisberedskap och vilka myndigheter som har ansvar vid olika krishändelser. Varje enskild myndighet ansvarar även i fortsättningen för information inom sitt område. Krisinformation.se fungerar som stöd och komplement till myndigheternas ordinarie krisinformation och är en service till medborgarna för att lättare hitta rätt i samband med olika händelser. Webbportalen drivs av Krisberedskapsmyndigheten (KBM) i samverkan med en rad myndigheter och organisationer.

Källa: Krisberedskapsmyndigheten (KBM)