Ny webbplats om offentlig upphandling
En ny webbplats med information om upphandlings- och konkurrensregler har öppnats hos Konkurrensverket. Satsningen är en följd av att Konkurrensverket fått ansvaret för tillsynen av den offentliga upphandlingen.

”Webbplatsen är navet och den centrala plattformen för aktuell information om konkurrens- och upphandlingsfrågor”, säger Konkurrensverkets generaldirektör Claes Norgren.

Konkurrensverket är från september tillsynsmyndighet för offentlig upphandling. För att sprida information om de olika regler och lagar som styr de offentliga upphandlingarna och tillämpningen av dessa har Konkurrensverkets webbplats nu utvecklats med upphandlingsinformation. Bland annat finns information om gällande lagar och regler, pressmeddelanden, bakgrundsmaterial till större ärenden, tal, rapporter, yttranden, nyhetsbrev, information om aktuell forskning på konkurrens- och upphandlingsområdet samt omvärldsnyheter. Webbplatsen redovisar beslut och registrerade ärenden och kommer även att publicera referat av intressanta domar på upphandlingsområdet från såväl svenska som internationella domstolar.
En helt ny funktion, som successivt utvecklas under hösten, är att inköpare och leverantörer ska kunna gå in på webbplatsen och hitta information om de olika leden i en offentlig upphandling.

Källa: Konkurrensverket