Ny webbaserad svensk omvärldsbevakningstjänst lanserad
Idag meddelar företaget InfoSource att man lanserar omvärldsbevakningstjänsten “Marknadsdatabasen”. Fokus ligger i den nya tjänsten inte bara på att söka och hitta information, utan framförallt på hur man effektivt och strukturerat kan sprida informationen inom den egna organisationen.
Marknadsdatabasen är en webbaserad tjänst där man får information om företag, branscher och andra bevakningsområden. Här kan man samla både ekonomisk information, nyheter och egen kunskap vilket ska hjälpa till att ge bättre koll på omvärlden. Funktioner för att dela med sig av informationen möjliggör så att det blir enklare att sprida kunskap och upptäcka nya möjligheter för det egna företaget. Marknadsdatabasen kostar från 3 200 kr per användare och år och man erbjuder även paketlösningar för fler användare.

“I dagens samhälle är problemet inte att hitta information, utan att sovra och skapa mening av den. Har man en bra överblick över vad som händer på ens marknad så får man ett strategiskt försprång. Genom Marknadsdatabasen får beslutsfattare ett effektivt verktyg som ger både översikt och insikt om vad som händer, där medarbetarna kan bidra med sin egen kunskap och idéer. Genom att samla dessa resurser kan man fånga upp insikter som ger nya möjligheter för verksamheten”, säger Jonas Ehne, VD och grundare av InfoSource.

Källa: InfoSource