Ny webbaserad omvärldsanalystjänst lanseras på svenska marknaden
Nu meddelar Esmerk att de lanserar en ny webbaserad omvärldsanalystjänst på den svenska marknaden.

När, var och varför dyker ett företag upp i media? Vilket tonläge har journalisterna när de skriver och varför har de det? Är texterna positiva eller negativa? Hur stor spridning har de olika texterna? Hur stor är skadan eller nyttan? Vad tänker de om oss därute? Detta är frågor som företagsstrateger ständigt f??rsöker få svar på genom PR-avdelningar, pressklippstjänster och egna analyser.
Finska Business Intelligence-företaget Esmerk lanserar därför ett nytt onlineverktyg i Sverige. Esmerk gör en daglig analys av texter från tongivande media. Referat och analyser av innehållet läggs ut i en databas. Analytikerna bedömer texterna utifrån de perspektiv och aspekter som varje kund har valt på förhand.
Kunderna går sedan in i databasen med sitt passhord. Där kan de vrida och vända på materialet. De korskör sina olika uppgifter och får direkt en bild av verkligheten som kan ligga till grund för olika strategiska beslut.

Tjänsten utvecklades åt ett av Stockholmskontorets större kunder under förra året. Företaget behövde ett snabbt och finkänsligt analysverktyg för att bättre förstå sin omvärld. Esmerks moderbolag i Finland fascinerades av analysverktyget och tog hem det till den finska marknaden där det snabbt blev en framgång. Nu har Esmerk i Stockholm tagit hit det igen och anpassat till svenska förhållanden.

”Vi kallar det tracking och vi tror att trendkänsliga verksamheter kommer att förstå nyttan av det här först. Men ju mer värderingsstyrd marknaden som helhet blir, desto viktigare blir förstås dessa analyser för alla företag och organisationer”, säger försäljningschefen Simon Kuru.

På Esmerks kontor i Stockholm läser och skriver de cirka femton analytikerna med de olika kundernas perspektiv i sina bakhuvuden. De matar sen Esmerksbasen dit varje kund har sin egen nyckel.
Esmerk Information ingår i Sanoma WSOY, nordens största mediekoncern. För mer information om den nya tjänsten kontakta Esmerk, se källänken nedan.

Källa: Esmerk Information