Ny version av programvara för Consumer Intelligence
Idag lanserar Intelliseeks division ”PlanetFeedback” en kraftigt uppdaterad version av BrandPulse 360, som är en IT-lösning för att hjälpa företag samla in och analysera all form av konsumentkontakt som företaget har. Det kan t.ex. vara epost, telefonsamtal, brev, forumdiskussioner, undersökningsresultat, klagomål mm.
Alla konsumentkontakter läggs in i ett enda system för vidare analyser och rapporter. Poängen är att automatiskt kunna hantera stora volymer av såväl strukturerad som ostrukturerad information från alla former av kundkontakter. Analyser kan sedan ske i realtid på ett flertal olika nivåer som produkter, varumärken, ämnesområden, källor, opinionsbilder mm.

Källa: PlanetFeedback