Ny version av populärt Market Intelligence system
Global Intelligence Alliance Group (GIA) meddelar nu att man släpper version 6.0 av sin GIA Intelligence Plaza, som är en programvara för Market Intelligence aktiviteter.
De nya funktioner som nu finns är bl.a. förbättrat användargränssnitt, utökade möjligheter till personalisering av systemet, enklare att samarbeta inom sitt intelligencenätverk mm. Enligt företagets egna uppgifter används Intelligence Plaza dagligen nu av mer än 25000 beslutsfattare runt om i världen. För mer information om Intelligence Plaza kontakta GIA.

Källa: Global Intelligence Alliance (GIA)