Ny version av Knowledge XChanger
Svenska Comintelli (f.d. Comintell) har lanserat Knowledge XChanger version 6.0 som är uppdaterad på flera punkter och ska enligt företaget ge stora effektivitetsvinster för kunskapsarbetare, omvärldsanalytiker och andra informationsspecialister. Bland förbättringarna märks bl.a. utökade möjligheter till import av externa informationskällor och nya omvärldsanalysverktyg som “Benchmarker” och ”Heat Maps” i verktyget Matrix Analyzer. För mer information kontakta Comintelli.

Källa: Comintelli