Ny VD tar över rodret i Infodata
Informationsföretaget Infodata har utsett Peter Englisch som ny VD. Infodata är specialiserade på integrerade databaser och IT-lösningar för effektiv informationshantering samt administrerar Sveriges Person- och Adressregister.
Peter Englisch tar över arbetet som verkställande direktör efter Per Forsberg som efter mer än tjugo år som VD i bolaget nu går i pension. Infodata har under dessa tjugo år utvecklats till en av Sveriges största leverant??rer av digital person- och affärsinformation.

”Jag ser stora möjligheter i hur våra tjänster hjälper våra kunder till snabbare och bättre beslut och där fler branscher har behov av snabb och korrekt person- och affärsinformation för sin dagliga verksamhet. Jag siktar på att vidga våra informationsmängder för att utöka antalet återförsäljare inom fler områden”, säger Peter Englisch, tillträdande VD Infodata.

Infodatakoncernen förvärvades av Bisnode i september 2005 och är nu uppdelad i fyra verksamheter med olika tjänsteutbud; Infodata, Infodata Direct, Infodata Applicate och Infotorg. Peter Englisch har en lång och bred erfarenhet inom branschen och har de senaste sex åren arbetat som ansvarig för försäljning inom både Infodata och Infotorg.

Källa: Infodata