Ny utvärderingstjänst jämför utbudet av digitala omvärldsbevakare
Nobicon har nu lanserat en egen utvärderingstjänst av webbevakningstjänster i form av en nyhetsportal kallad Testplatsen som är ”utformad för att på lika villkor jämföra nyhetsmaterial från olika nyhetsleverantörer”. Nobicon har tidigare genomfört ett antal testplatsprojekt och erbjuder nu tjänsten till hela marknaden.

Ett testplatsprojekt innehåller följande moment:
(1) val av nyhetsleverantörer som ska erbjudas deltagande med provleveranser,
(2) beskrivning av önskade sökprofiler,
(3) uppläggning av testplatsen och driftsättning av nyhetsflöden,
(4) användning av nyhetsmaterial i testplatsen samt
(5) sammanställning av utvärderingsrapport.

”Testplatsen är en perfekt tjänst för alla de företag som vill skapa ordning och reda i den process som leder fram till rätt beslut om val av nyhetsleverantörer. Dessutom visar det sig att flera av våra testplatskunder går vidare i samarbetet med Nobicon och köper våra tekniska lösningar med nyhetsmoduler och nyhetsportaler, säger Rune Söderström, VD, Nobicon”.

Testplatstjänsten från Nobicon kan köpas med eller utan en av Nobicon sammanställd utvärderingsrapport. Utan denna rapport är priset 4200 kr ex moms. För mer information om Testplatstjänsten kontakta Nobicon.

Källa: Nobicon