Ny undersökning om läkemedelsbranschens arbete med omvärldsanalyser
Enligt en ny undersökningsrapport så har läkemedelsbranschen nu återupptäckt vikten av bedriva professionella omvärldsanalyser. Deras kapacitet för kraftfull Business/Competitive Intelligence framträder i undersökningen som affärskritisk verksamhet för att kunna konkurrera i läkemedelsbranschen.
Studien, som är genomförd av undersöknings- och analysföretaget Best Practices, framhåller att den mest aktuella och innovativa Business Intelligence (BI) verksamheten idag utförs av några av världens mest välkända läkemedelsföretag.
Rapporten är nysläppt och heter “Managing the Competition: Turning Competitive Intelligence into Strategy” och beskriver vidare bl.a. de ”best practice” omvärldsanalysmetoder som ledande läkemedelsföretag använder sig av för att samla in, analysera och agera på omvärldsinformation.
Undersökningen baserar sig på intervjuer med BI-chefer i 15 stycken läkemedelsföretag och fyra andra utanför branschen. Rapporten som är på 109 sidor kan köpas direkt av Best Practices (se källänk nedan). En gratis sammanfattning finns även att hämta från deras webbplats för den som vill veta mer.

Källa: “Managing the Competition: Turning Competitive Intelligence into Strategy”