Ny trendspaning rapporterar om svenska företags kommunikationsvanor
Under 2008 får kommunikationslösningar en allt större betydelse för företagens totala miljöarbete enligt Telias Trendspaning 2008, där nio av tio beslutsfattare anser att miljövinster, som exempelvis minskat resande, väger tungt i investeringsbeslut. Årets spaning visar också att vart tionde företag chattar med sina kunder. Var femte företag använder idag telefonmöten. På ett år har användningen ökat med hela 140 procent, från 9 till 22 procent. Videomöten är också på frammarsch och har ökat med nästan 200 procent på ett år, från 7 till 20 procent.
En tydlig trend är att svenska företag markant ökar sin digitala kommunikation med kunderna. Fyra av tio företag skickar regelbundet e-nyhetsbrev till sina kunder, vilket är en ökning med 50 procent jämfört med förra året. Vart tionde företag (12 procent) har idag chatt-funktion på sin webb – en ökning med 100 procent på ett år, då motsvarande siffra var 5 procent. Bloggen blir också viktigare – 15 procent av företagen bloggar idag, jämfört med fyra procent förra året.
Undersökningen av företag består av 500 personer i beslutsfattande position som har svarat på frågor om kommunikationen på jobbet. Trendspaningen är producerad i samarbete med trend- och omvärldsanalysföretaget United Minds.

Källa: TeliaSonera Sverige AB