Ny tjänst – Svensk bevakning av norska bloggar
Omvärldsbevakningsföretaget Agent25 lanserar nu bevakning av norska bloggar. Trenden är tydlig, bloggar på nätet har flyttat från studentrummet till styrelserummet och får en allt större vikt som nyhetskällor bland omvärldsbevakare.
Bloggar blir allt viktigare för den som vill ha koll på sin omvärld. Den amerikanska tidningen Fortune utnämnde exempelvis bloggar som årets främsta trend inom IT. Under tsunamikatastrofen var många bloggar välbesökta och citerade i traditionella mediekanaler, vilket visar att det är den snabbaste kanalen för förmedling av information.

I Norge finns mellan 6000 och 10000 bloggar och antalet växer konstant. Det skrevs dubbelt så många artiklar om bloggar i januari 2005 jämfört med samma period förra året i norsk media på Internet. Bloggar är årets viktigaste nya nyhetskälla, enligt Agent25, som nu startar bevakning av norska bloggar för sina kunder. Till att börja med läggs ett tiotal bloggar till, men antalet förväntas öka snabbt.

”Vi har sedan tidigare fått många förfrågningar från våra kunder att bevaka engelskspråkiga bloggar för att de ska kunna fånga upp nyheter innan de når de traditionella medierna. Nu ser vi även att efterfrågan på norskspråkiga bloggar ökar. Vi kommer att prioritera bloggar som skriver om sakfrågor som intresserar våra kunder. Vi hittar dem både genom egen research men även genom att bloggare hör av sig för att finnas med i vårt källurval” ,säger Robert Tinterov, VD för Agent25.

Källa: Agent25 Group AB