Ny tjänst för research och analys av patent
Thomson Scientific har lanserat första versionen av deras nya webbaserade research- och analyslösning inom IP-området (Intellectual Property). Tjänsten heter ”Thomson Innovation” och möjliggör för de som arbetar med research att samtidigt på världsbasis söka patentinformation, Asiatiska patent översatta till engelska, vetenskaplig litteratur samt affärs- och nyhetskällor. Thomson Innovation lanseras successivt i olika faser och första versionen finns nu tillgänglig med globala patentkällor i fulltext inklusive Japan. Övriga källor och tillägg tillkommer under 2008. För mer information följ källänken nedan.

Källa: Thomson Innovation