Ny tjänst för konferensbevakning optimerar omvärldsbevakningsinsatser
Företaget MediMeme uppger nu att man ska lansera en intressant marketing intelligence-produkt för läkemedelsbranschen med namnet “IntelliMeme”. Det handlar om en databas med tillgång till detaljerad konkurrentinformation från alla betydande medicinska konferenser runt om i världen. Informationen kan filtreras på kriterier som läkemedel, sjukdomar, indikationer och behandling. Enligt företaget handlar det om information från mer än 10000 konferenser per år. En intressant aspekt ur omvärldsbevakningssynpunkt är att det ofta är just dessa medicinska konferenser som helt nya mediciner mm presenteras och diskuteras öppet för första gången.

Källa: MediMeme