Ny tillväxtpolitisk analyspublikation
ITPS kompletterar nu sina analysrapporter med publikationen “Tillväxtpolitisk utblick”.
Artiklarna om tillväxtpolitiska frågor ska skrivas huvudsakligen av ITPS egna analytiker och innehållet ska enligt ITPS “spegla ITPS omvärldsanalys och projektverksamhet i Sverige och i utlandet”.

Källa: Tillväxtpolitisk utblick (ITPS)