Ny systematisk metod för utvärdering av programvaror för omvärldsanalys (BI/CI)
I den nya boken ”Assessing Competitive Intelligence Software: -A Guide to Evaluating CI Technology” presenterar författarna France Bouthillier och Kathleen Shearer sin syn på programvaru-utvärdering inom området omvärldsanalys (Business/Competitive Intelligence).

Författarna vänder sig bl.a. emot de olika utvärderingsundersökningar som hittills publiceras och säger att omvärldsanalys inte är en process som ser lika ut bland företagen. Något vi verkligen kan hålla med om. Därmed är det svårt att dra slutsatser av generella utvärderingar menar författarna.
De förespråkar istället en företagsanpassad systematisk metod (med totalt 32 steg) för att utvärdera BI/CI system som jämför t.ex. funktionalitet, styrkor/svagheter i förhållande till vissa företagsunika behov.

Sammanfattningsvis en bok för dig som funderar eller ska upphandla ett BI/CI system. Boken finns ej i skrivande stund i Sverige, men du kan beställa den direkt från Amazon via länken nedan.

Källa: Assessing Competitive Intelligence Software