Ny svenskförfattad bok om Market Intelligence och strategisk insikt
Klaus Solberg Søilen från Blekinge Tekniska Högskola meddelar att han har tillsammans med Per V. Jenster skrivit den nylanserade boken ”Market Intelligence -Building Strategic Insight”. Boken syftar till att ge en översikt av de viktigaste verktygen och koncepten av relevans för intelligence-analyser vid strategiskt beslutsfattande. För mer information om boken se länk nedan.

Källa: Market Intelligence – Building Strategic Insight