Ny svensk utbildning om informationssäkerhet
Infosphere meddelar att de lanserar en ny säkerhetsutbildning tillsammans med IT-säkerhetsexperterna Sentor AB.

Kursen har det militäriskt klingande namnet ”Und/Säk 1” och är enligt Infosphere den första kursen i sitt slag som behandlar både modern underrättelsetjänst och informationssäkerhet kombinerat. Kursen riktar sig till personer med säkerhet som arbetsområde eller ansvarområde och behandlar bakgrund, nuläge, processer och verktyg för en organisations säkerhetsarbete.

Kursen hålls i Stockholm och ges vid följande kurstillfällen 10-11 september, 8-9 oktober samt den 12-13 november. För mer information och kursprogram kontakta Infosphere.

Källa: Infosphere AB