Ny svensk omvärldsbevakningstjänst
Nu lanserar CSRguiden tjänsten ”CSRupdate”, en ny omvärldsbevakningstjänst, helt utformad för företag som arbetar för ett ansvarsfullt företagande gällande sociala och miljömässiga aspekter (CSR). Informationsflödet inom det växande CSR-området blir allt större vilket gör det svårare för företag att ta tillvara på den information som finns. Systemet bevakar ett tusentals internetkällor och ger en överblick om vad som händer inom CSR-området gällande företagande, trender, politik, regleringar, marknadsföring, kampanjer, sociala medier etc. Informationen relevansgranskas, kategoriseras och sammanställs sedan till omvärldsbevakningsrapporter. Innehållet i CSRupdate kan användas som underlag för produkt-, affärsutveckling, beslut eller som inspiration och allmänbildning.

“Vi har redan hunnit “smyglansera” och har fått mycket positiv respons från företagen. De inser som vi att insamlad och relevansgranskad information inte bara är nödvändigt för att hålla sig ajour utan sparar även tid och resurser”, säger Madeleine Rosberg, en av grundarna till CSRguiden.

Källa: CSRguiden