Ny svensk omvärldsanalysbok publicerad
Förlaget Liber meddelar nu att man släppt en ny svensk omvärldsanalysbok. Boken heter “Bevaka din omvärld” och är skriven av Margareta Nelke. Författaren menar att omvärldsbevakningen bör ingå i det dagliga arbetet. Viktiga steg i processen är att analysera och planera, att samla in information utan att drunkna i den, att bearbeta och analysera informationen och slutligen att kommunicera resultatet, så att det sprids till rätt målgrupper och arkiveras för senare bruk. I den här boken visas konkreta modeller och hjälpmedel samt tips & råd för hur man kan arbeta.

Källa: Liber