Ny svensk nyhetssök och analystjänst
Silobreaker lanserar nu en ny kostnadsfri svensk version av sin nyhetssökmotor och analystjänst, www.silobreaker.se och intensifierar därmed sin satsning på den Nordiska marknaden.

Trendanalys
Trendanalys
Silobreaker analyserar och granskar nyhetsinformation på ett nytt sätt. De flesta traditionella nyhetssöktjänster som vi har tillgång till idag listar samliga nyheter och bloggar som innehåller ett sökord i en lång läslista. Silobreaker ser sökordsbaserade frågor som en inkörsport, men kompletterar de artiklar och dokument som innehåller sökordet med grafiska sökresultat så att användaren kan hitta, navigera och gå vidare utan att behöva skriva in nya sökord. Idag använder vi oss av grafer för att hantera stora mänger numeriska data. Varför ska vi hantera stora mängder textdata på något annat sätt, menar man på Silobreaker.

Vid varje sökning listar Silobreaker automatiskt de personer, företag, organisationer, händelser, produkter, platser, länder, ämnesområden, branscher och publikationer som är mest frekvent omnämnda i samband med sökningen den senaste tiden. Användare kan även granska, i realtid, det relativa medieutrymme en person, företag, produkt har i förhållande till konkurrenter. Användaren kan hela tiden filtrera ner sökområdet utan att göra en ny sökords-baserad sökning och tappa orientering.
Relationsnätverk

Det mest uppskattade verktyget internationellt är Silobreakers relationsnätverk som läser innehållet i ditt sökresultat och visar sambanden i ett interaktivt nätverk. Detta gör att du kan utforska relationer och samband bortom din ursprungliga fokus. För en omvärlds- och medieanalytiker möjliggör nätverket ett nytt sätt granska och analysera innehållet i tusentals artiklar och bloggar på en gång.

www.silobreaker.se är en kostnadsfri tjänst som riktar sig mot allmänt nyhetsintresserade som vill söka och förstå information på ett sätt som Silobreaker menar är effektivare än vad traditionella nyhetssöktjänster har erbjudit hittills. Informationskällorna i Silobreaker är rikspress, lokalpress, fack- och branschpress samt sociala medier som bloggar och Twitter.

”Vi drunknar i information idag från traditionella och sociala medier och sökträffar i listformat löser inte det problemet. Vi behöver teknologi som analyserar nyhetsflödet och hjälper till med att både hitta vad vi letar efter samt upptäcka nya saker och sätta informationen i ett sammanhang. Med www.silobreaker.se lanseras en kraftfull nyhetssöktjänst som möjliggör analys och filtreringav svenska nyheter som ingen sett tidigare”, säger Kristofer Månsson, CEO Silobreaker.

Silobreaker säljer även företagsspecifika lösningar för mediemonitorering, analys och beslutsstöd och omvärldsbevakningssystem. Dessa lösningar riktar sig mot professionella informationshanterare som informationsavdelningar, journalister, forskare, konsulter, myndigheter och PR branschen. Där kombineras ofta de publika nyhetskällorna och social media med företagets egen information och annan inköpt data, som patentdata eller forskningsrapporter. Silobreaker är baserat på en idé från svenska utvecklare och all utveckling idag inom Silobreaker sker i Sverige.

”I och med att Försvarsmakten under 2009 installerade Silobreakers Enterprise Suite i sin Open Source Intelligence lösning, satsar vi mer på Norden som en marknad. www.silobreaker.se är en del i den satsningen; Att etablera Silobreaker som en huvudspelare inom omvärldsbevakning och mediamonitorering på den svenska marknaden”, säger Anders Kasberg, Affärschef Norden.

Silobreaker finner människor, företag, organisationer, ämnen, platser och sökord, förstår hur de relaterar till varandra i nyhetsflödet, och sätter dem i sitt sammanhang genom grafiska resultat i intuitiva användargränssnitt. Sajten påminner utseendemässigt om en nyhetstidning men är automatiserad utan någon mänsklig redaktionell inblandning.

Källa: Silobreaker