Ny svensk managementutbildning i omvärlds- och framtidsanalys
Docere meddelar nu att man mellan den 17-19 juni kommer att hålla en managementutbildning i omvärldsanalys.
Kursen beskrivs som spjutspetsutbildning inom området omvärlds- & Framtidsanalys och vänder sig till de som tidigare har genomgått Doceres Diplomutbildning i omvärldsanalys eller skaffat sig motsvarande erfarenhet genom att ha arbetat med omvärldsanalys ett antal år. Det kan t.ex. vara som BI-manager, affärsutvecklare, strategiplanerare, analytiker, eller som produkt-, marknadschef eller VD.
Kursen genomförs som internat under tre dagar. För mer information om managementutbildningen kontakta Docere (följ länk nedan).

Källa: Docere Intelligence AB