Ny svensk katalogtjänst guidar dig till gratiskällorna bland världens alla kvalitativa publikationer
I början av året aviserade Lunds universitets bibliotek att man skulle lansera en katalogtjänst kallad “Directory of Open Access Journals” (DOAJ) vilket man nu alltså har gjort. Det är en mycket bra idé och intressant tjänst som Lunds Universitet nu presenterar.
Förutom Lunds Universitet stöds projektet också av Information Program of the Open Society Institute, samt SPARC (The Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition).

Katalogtjänsten DOAJ innehåller nu vid starten referenser till ca 350 st så kallade ”open access journals”. Det handlar om källor som ska vara kvalitetskontrollerade vetenskapliga och andra liknande elektroniska publikationer som är fritt tillgängliga på webben. DOAJ ska enligt grundarna växa kontinuerligt i takt med att ny publikationer identifieras och kommer till DOAJ:s kännedom.

Tjänsten DOAJ kan nås på dess egna hemsida www.doaj.org där du kan söka efter publikationerna. DOAJ målsättning är att täcka informationskällor på alla språk och ämnesområden. Sammanfattningsvis ett bra initiativ som underlättar för alla som kartlägger informationskällor inom olika områden.

Källa: Lunds universitets bibliotek