Ny svensk kartläggning av verktyg för hantering av ostrukturerad information
I en ny rapport redovisar nu, svenska företaget Infosphere, de ledande aktörerna på marknaden för hantering av ostrukturerad information, ett område som på engelska kallas Unstructured Information Management (UIM).
Den nya rapporten vänder sig till alla som arbetar med ostrukturerad information i stora volymer som t.ex. marknadsanalytiker, forskare, journalister, konsulter, jurister och IT-avdelningar.

”Vi upplever att det finns ett enormt behov ute bland företag och organisationer att hitta effektiva verktyg för att hantera all textbaserad information som hotar att bli ett akut problem. Allt fler leverantörer siktar också in sig på denna växande marknad med attraktiva säljbudskap – vår inledande frågeställning var om det finns täckning för alla påståenden”, säger Mikael Thorson från Infosphere.

Undersökning täcker 40 ledande leverantörer inom områden som textanalys, sökmotorer, dokumentkategorisering och grafisk visualisering. För mer information om rapporten kontakta Infosphere.

Källa: Infosphere