Ny svensk databas kartlägger Telekom- och IT-företag
Invest in Sweden Agency (ISA) har nu lanserat en ny databas över företag som verkar inom trådlös IT och Telekom i Sverige. Kartläggningen visar bl.a. att trots de senaste årens nedgång runt om i världen är denna sektor i Sverige lika stor idag som den var under toppåret 2000.
Databasen är sammanställd av företaget Northstream för ISA:s räkning och omfattar 429 företag i denna del av ICT-sektorn (Information and Communications Technology). Databasen är nu sökbar från ISA:s hemsida. Följ länken nedan för att gå dit.

Källa: Wireless company search (ISA)