Ny svensk bok om omvärldsanalys / Competitive Intelligence publicerad
För ganska precis ett års sedan berättade vi om manuset till en kommande omvärldsanalysbok av Klaus Solberg Søilen som är lärare inom Business Intelligence på Blekinge Tekniska Högskola. Nu är boken publicerad och klar för dig som är intresserad av det som författaren benämner som “den svenska skolan” inom omvärldsanalys (BI/CI).

Boken är skriven på engelska och heter ”Introduction to private and public intelligence” med undertiteln ”The Swedish School of Competitive Intelligence” och målet med boken, enligt författaren, har varit att beskriva logiken bakom analyserna så att studenter och professionella praktiker ska kunna lära sig teknikerna bakom att anpassa en egen analys för att lösa ett praktiskt problem. Detta till skillnad mot att presentera välkända analysmodeller som om de vore statiska sanningar.

Boken ges ut av f??rlaget Studentlitteratur och är på 170 sidor. För mer information se källänken nedan.

Källa: ”Introduction to private and public intelligence” (Studentlitteratur)