Ny studie: Omvärldsanalysfunktionens livslängd bara 3,5 år i snitt med traditionell funktionschef – läs om chefsprofilens betydelse
En ny studie “Pharmaceutical Competitive Intelligence: Building Strategic Advantage” visar på att den genomsnittliga livslängden för en omvärldsanalysfunktion inom läkemedelsbranschen är mellan tre och fyra år. Det är branschanalysföretaget Cutting Edge Information som samtidigt påvisar att det är ett bemyndigat ledarskap och en stark organisatorisk röst som krävs för upprätthålla den strategiska genomslagskraften och en långlivad omvärldsanalysfunktion.

Ett starkt ledarskap är en kritisk faktor för att få tillräckliga resurser och stöd från övriga delar av organisationen. Undersökningen visar att omvärldsanalysfunktioner som leds av mer seniora chefer, med redan befintlig högre chefsstatus inom annat område, har en livslängd som är i snitt 6 år längre är en mer traditionell funktionsansvarig chef som tex omvärldsanalysansvarig eller BI-manager. Trenden visar enligt Cutting Edge Information på att allt eftersom en omvärldsanalysfunktion åldras och mognar måste högre chefer involveras i ledarskapet.

Resultatet från rapporten är mycket intressant och stämmer generellt väl överens med bidigitals egen erfarenhet av vad som ledarskapsmässigt särskiljer framgångsrika omvärldsfunktioner. En sammanfattning av den 129-sidiga rapporten kan hämtas gratis från nedanstående länk.

Källa: Cutting Edge (Pharmaceutical Competitive Intelligence: Building Strategic Advantage)