Ny studie om framtidens affärer
Det svenska omvärldsanalysföretaget Kairos Future presenterar nu resultatet av en undersökning omfattande drygt 300 personer med högre befattningar som VD eller sälj/marknadsansvarig i svenska företag. Syftet med studien har enligt Kairos varit ”att öka förståelsen för hur morgondagens affärer kommer att bedrivas”. En av slutsatserna man lyfter fram är att en majoritet av dagens företag känner sig i hög grad utsatta för informationsöverskott. Du kan nu ladda ner en sammanfattning av denna studie från företagets hemsida.

Källa: Kairos Future