Ny stor portal ger information om vetenskap och teknik från offentliga källor
Nu kan du besöka webbplatsen Science.gov som har lanserats som stor portal till information om vetenskap och teknik från offentliga källor i USA. Sajten som är helt sökbar är indelad i alla vanliga ämneskategorier som hör till science & technology området.
Från Science.gov kan du, snabbt och enkelt, hitta i princip alla de viktigaste federala källorna till den här typen av information. När du söker ser du även vilken tex myndighets databas som informationen kommer ifrån. Det finns huvudsakligen två typer av källor, som är speciellt utvalda vetenskapliga webbplatser samt olika databaser med tekniska rapporter, artiklar och annat publicerat material.

Källa: Science.gov