Ny sökmotor med ”minne” lanseras
I april berättade vi om den första testversionen av Amazons egen Internetsökmotor med det korta namnet ”A9” och nu lanserar man den färdiga versionen av www.a9.com. Flera nya funktioner och ett attraktivt användargränssnitt ska nu locka användarna till denna nya sökmotor. En målsättning med A9 är att man vill göra Internetsökningar mer effektiva framhåller företaget.

A9.com erbjuder idag användarna sökresultat från fem källor: Webbsidor och bilder från Google, boktexter från Amazon, filminformation från Internet Movie Database samt referensinformation från GuruNet.com.
A9 lanseras också som en sökmotor med ”minne” eftersom användarna kan logga in och skapa ett konto som möjliggör att tidigare sökningar, egna bokmärken och noteringar mm kan sparas och återanvändas. Inga unika funktioner direkt kan tyckas, men klart praktiska eftersom det kombineras med Googles sökmotor som grund.

Källa: A9.com