Ny seminarieserie om omvärldsanalys
Danska VidenForum meddelar nu att man tillsammans med Hans Hedin från Sverige som seminarieledare kör igång en ny seminarieserie om omvärldsanalys / Competitive Intelligence som bär namnet ”Competitive Intelligence for Competitive Advantage: – Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities”. Det blir fyra seminarietillfällen med start nu den 12 juni 2006. Seminarierna hålls i Köpenhamn. För mer information och anmälan se länk nedan.

Källa: VidenForum