Ny RSS-servertjänst hanterar nyhetsflödet i små och medelstora företag
NewsGator Technologies lanserar nu tjänsten “NewsGator Enterprise On-Demand”, en företagslösning för hantering av nyhets- & informationsflöden med s.k. RSS-teknik. Den nya serverprodukten tillhandahålls som en hyrd mjukvarutjänst och lämpar sig därmed bra för små och medelstora företag som inte vill investera i en egen server. Funktionsmässigt har NewsGator Enterprise On-Demand samma innehåll som produkten “NewsGator Enterprise Server” (NGES) för enkel administration och spridning av nyheter mm inom en organisation. NewsGator Enterprise On-Demand kan testas gratis i 30 dagar, därefter kostar tjänsten 100 US dollar per användare och år.

Källa: NewsGator Technologies