Ny rapport visar hur företags omvärldsanalysfunktioner ska struktureras
Analysföretaget Best Practices har lanserat en ny undersökningsrapport med namnet “Building & Sustaining Impactful Competitive Intelligence Organizations”. Det är en s.k. Benchmarking-rapport inom omvärldsanalysområdet som bl.a. syftar till att klarlägga vad som är rätt struktur och inriktning för organisationers omvärldsanalysfunktioner för att uppnå maximalt resultat av ansträngningarna.

Den 132-sidiga rapporten fokuserar på ett antal större problemområden:

  • (1) creating and communicating CI value,
  • (2) optimal structure and alignment,
  • (3) resource levels,
  • (4) key primary and secondary intelligence sources,
  • (5) high impact CI activities, and
  • (6) effective stakeholder relationships.

    Rapportens analyser bygger på undersökningar och djupintervjuer med chefer för olika företags omvärldsanalysfunktioner. Bland företagen från olika branscher återfinns t.ex. Amgen, Boehringer-Ingelheim, Boeing, Citigroup, Eli Lilly, Fidelity Investments, IBM, Kraft, LexisNexis, Merck, Motorola, Novartis, Procter & Gamble, Raytheon, Roche, Sanofi-Aventis, SAS och Wyeth. Analysrapporten är inte den billigaste med ett pris på 7995 US dollar, dock kan den som är intresserad ladda ner ett kortare utdrag ur rapporten utan kostnad.

    Källa: Best Practices