Ny rapport om olika aktörer som utför framtidsanalyser
Institutet för Framtidsstudier har utkommit med en ny arbetsrapport där man studerar ett antal olika typer av institutioner och organisationer som ägnar sig åt att studera framtiden. Den 21-sidiga rapporten är skriven av Jenny Andersson och heter “The Future Landscape” (Kan laddas ner som pdf-fil från denna sida som “Arbetsrapport 2008 nr 5”). Författaren säger att “Avsikten var att undersöka definitioner av hur framtiden kan studeras och observeras, samt föreställningar om framtidens styrbarhet” (knowability och governability). Olika offentliga institutioner, intressegrupper och privata omvärldskonsultföretag studeras i rapporten. De sistnämnda exemplifieras med företaget Kairos Future.

Källa: Institutet för Framtidsstudier