Ny rapport om medieutvecklingen i Sverige
I veckan som gick överlämnade Radio- och TV-verket den årliga rapporten om medieutvecklingen i Sverige till regeringen. Medieutveckling kan betraktas som en guide till mediesituationen i Sverige. Tanken är att denna skrift ska tjäna som en faktabas, men även fungera som en vägvisare till var läsaren kan finna djupare information och analys av den svenska mediesituationen.

Nyheter i årets rapport är att i år har Dagstidningar fått ett eget kapitel i vilket Presstödsnämnden bl.a. redogör för förändringar i tidningsägandet. En annan förändring är att beskrivningen av utvecklingen för radio och TV kommer först i rapporten.

”Verket kan åter konstatera att digitaliseringen av medierna fortsätter. En dagsaktuell fråga är när övergången från analog till digital distribution av marknätet kommer ske. Digitaliseringen av radionätet har ännu inte tagit fart men dess framtid utreds just nu. De lokala medierna har varit i fokus under året och då särskilt frågan om kommersialisering av närradion”, säger generaldirektör Björn Rosén.

Rapporten kan beställas kostnadsfritt från verket i enstaka exemplar eller direkt laddas ner gratis från Radio- och TV-verkets webbplats (Acrobat pdf-fil).

Källa: Radio- och TV-verket