Ny rapport om framgångsrika Business Intelligence funktioner
Nu är resultaten klara från den senaste studien av American Productivity & Quality Center (APQC) och Society of Competitive Intelligence Professionals (SCIP). Rapporten heter “Developing a Successful Competitive Intelligence Program” och behandlar hur man utvecklar en business intelligence (BI) struktur, mobiliserar resurser för att införa BI program, samt hur man skapar handlingsorienterade produkter och tjänster för att få snabbare och högre kvalitet i beslutsfattande-processerna. En sammanfattning (executive summary) finns hos APQC.
Sources : APQC