Ny rapport om den självstyrande medborgaren i framtidens samhälle
Ribban har höjts för vad den enskilda medborgaren förväntas klara av. Vi ställs inför nya förutsättningar och krav i vår medborgarrelation till staten. Har medborgaren därmed blivit mer “självstyrande”: en expert på sitt eget liv och med större ansvar? Hur skall denna utveckling tolkas?
En grupp samtidshistoriker har i en ny rapport bl.a. analyserat brytningar mellan olika rättviseprinciper och olika traditioner i den nordiska politiska kulturen och prövat dem på den historiska utvecklingen under 1900-talet. De finner långsiktiga förändringsprocesser i synen på demokrati och medborgarskap och pekar ut det generella i utvecklingen på många områden. Medverkande i rapportboken är en grupp yngre historiker från Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola, Forum för samtidshistoria vid Universitetet i Oslo och Institutet för framtidsstudier i Stockholm.
Rapporten ”Den självstyrande medborgaren?” kostar 150 kr exkl. porto och kan beställas från Institutet för framtidsstudier.

Källa: Institutet för Framtidsstudier