Ny rapport analyserar den skandinaviska läkemedelsmarknaden
Analysföretaget Business Insights har publicerat en ny rapport om den skandinaviska läkemedelsmarknaden med rapporttiteln “The Scandinavian Pharmaceutical Market Outlook to 2013: Policy environment, market structure, pipeline analysis and growth opportunities”. Rapporten undersöker hela healthcare-systemet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. I innehållet utrönas bl.a. denna regions marknadspotential på basis av historiska data, säljtrender, omvärldsanalyser mm för varje land. Tillväxtfaktorerna för regionen bedöms samt prognoser levereras för perioden fram till år 2013.

Källa: Business Insights