Ny programvara lanserad speciellt för omvärldsanalys / Business Intelligence och market research
Nu lanseras en ny programvara speciellt anpassad för omvärldsanalys & Business/ Competitive Intelligence arbetet. Även olika marknadsundersökningar och som stöd i andra researchprocesser är stora användningsområden med produkten.
Det är produkten Traction C.I. som nu lanseras i denna intressanta specialversion som är utvecklad för att stödja hela Business Intelligence processen från planering till insamling, analys och spridning av informationen.
Det nya och kanske mest intressanta med Traction C.I. är bl.a. att det enligt leverantören Traction Software är den första programvaran för omvärldsanalys som baseras på s.k. Weblog-teknik. Traction C.I. är nämligen en speciallösning av Traction Softwares TeamPage™ Enterprise Weblog. Detta ger enligt företaget fullständigt stöd till alla delar av en BI-funktions olika ansvars och arbetsområden. Mycket intressant är t.ex. funktionen ExecutiveSummary™ för generering av automatiska intelligence-rapporter via email eller ett intranät. Den dagliga löpande rapporteringen underlättas därmed avsevärt för en omvärldsanalysavdelning.

Källa: Traction Software