Ny programvara för omvärldsanalys lanserad
Företaget KnowMetrix lanserar nu en nyutvecklad programvara för omvärldsanalys & Business/Competitive Intelligence som baseras på teknik från Hyperwave.
Det nya BI-verktyget kallas för ”Thinking Engine – Competitive Intelligence module” som man förkortar till TE-CI.
KnowMetrixs programvara TE-CI är designad för att förse organisationer med en komplett intelligence infrastruktur för skapande av strategisk och taktisk intelligence, counter-intelligence och operational security. Dessa aktiviteter baseras på publik information från interna och externa källor. Vidare möjliggörs skydd för organisation mot olika säkerhetsrisker och konkurrenshot. Besök länken nedan för mer information om produkten TE-CI.

Källa: KnowMetrix