Ny patenttjänst från PRV förutspår framtida teknikutveckling
Den nya tjänsten från PRV kallad ”Foreseeker” prognostiserar och simulerar teknisk utveckling genom att använda patentinformation. Foreseeker är en analysmetod som PRV har utvecklat och som syftar till att analysera teknisk utveckling med hjälp av patentansökningar på ett enkelt och smart sätt. En Foreseeker-analys byggs upp av patentinformation och ger svar på en mängd strategiska frågor. Den innehåller också matematiska metoder för att visa resultat och simulera framtida utveckling. Foreseeker utgör ett användbart verktyg för beslutsfattare meddelar man från PRV.

Källa: PRV