Ny omvärldsbevakningstjänst publicerar kommenterbara svenska nyheter på kundmedia
Svenska Yabot har idag lanserat en webbaserad nyhetstjänst med namnet ”myYa”. Tjänsten som finns tillgänglig på my.Yabot.net gör det möjligt att, baserat på sökord, göra egna urval ur massmedias nyheter och löpande presentera dem på en webbsida, intranät eller blogg. Varje nyhetsartikel kan man vidare publicera en kommentar till.

”Det finns ett ökande behov av omvärldsbevakning och många aktörer på marknaden tar ordentligt betalt för skräddarsydda nyhetstjänster. myYa kompletterar dessa tjänster genom att kosta en bråkdel och vara tillgänglig för allt från bloggande privatpersoner till företag och organisationer, säger Mats Ingelborn, webbutvecklare och ansvarig för Yabot”.

Användningsområdena är många men myYa är primärt utvecklat för två olika scenarier. Det ena scenariot är den nischade bloggen eller webbsajten som vill ge sina besökare ett mervärde i form av ett nyhetsflöde inom det ämne som bloggen eller sajten handlar om. Det andra scenariot är företaget som vill ge sina medarbetare en skräddarsydd omvärldsbevakning och vid behov kunna kommentera massmedias rapportering utan att investera i kostsam webbutveckling.

myYa är baserat på nyhetstjänsten Yabot. På yabot.se samlas nyheter in från idag ca 420 öppna mediekällor som görs sökbara. myYa är en betaltjänst där användaren enkelt kan göra urval från Yabots alla källor men även helt andra RSS-flöden som Yabot normalt inte läser in. Nyhetsartiklarna kan även publiceras som RSS. myYa ger också möjlighet att lägga in länkar till helt egna nyheter. myYa är gratis att testa i 45 dagar och kostar sedan ca 250 kr per månad för en minimiperiod om 12 månader.

Källa: Yabot