Ny omvärldsbevakningskurs – om organisatorisk uppmärksamhet
Den 14 september i Stockholm håller Sveriges Informationsförening en heldagskurs om omvärldsbevakning. Kursledare är Sven Hamrefors, Handelshögskolan i Stockholm och som gästföreläsare har man anlitat Johan Axell, informationsdirektör på Naturvårdsverket. Kursprogrammet lyfter bl.a. upp följande innehåll: ”-Den teoretiska grunden för att förstå uppmärksamhetsprocesserna hos individer och organisationer. -Praktiska råd hur den informationsansvariga kan genom informations- och kommunikationsinsatser utveckla förutsättningarna för organisatorisk uppmärksamhet. -Hur en implementering av organiserad omvärldsbevakningsfunktion kan förbättra den organisatoriska uppmärksamheten.”
Sista dag för anmälan till kursen är den 13 september 2004. För mer information kontakta Sveriges Informationsförening.

Källa: Sveriges Informationsförening