Ny omvärldsanalysprogramvara släpps vid konferens
Cipher Systems, den sedan många år välrenommerade leverantören av omvärldsanalysprogramvaror, meddelar att man under den internationella SCIP-konferensen i Chicago nästa vecka (6-9 april) kommer att lansera nästa generation av deras omvärldsanalysprogramvara ”Knowledge.Works”. Den nya generationen har innan lanseringen fått det något kryptiska kodnamnet “MSKW SQL 2005”.

Knowledge.Works stödjer alla delar av intelligenceprocessen från insamling av information till spridning av analyser. Programvaran bygger sedan starten på det beprövade konceptet med Key Intelligence Topics (KIT) och Key Intelligence Questions (KIQ) som man nu vidareutvecklar i den nya programvaran med bl.a. mer automatisering. Andra nyheter är bättre rapporteringsverktyg och en nytt analysverktyg som ska kunna guida användaren genom olika analysmodeller som t.ex. Porters Five Forces modell och Boston Consulting Matrisen.

Källa: Cipher Systems