Ny omvärldsanalysbok ur ett makroperspektiv om skiftet från geopolitik till geoekonomier
Klaus Solberg Søilen från Halmstad University, School of Business and Engineering, har utkommit med en ny bok av stort intresse för dig som arbetar med omvärldsanalys på makronivå. Boken avhandlar bl.a. författarens definierade pågående globala fokusskifte från geopolitik till geoekonomier och dess koppling till området Business Intelligence. Boken heter “Geoeconomics”, och kan laddas ner helt gratis genom att följa denna länk: http://bookboon.com/en/textbooks/economics/geoeconomics

Källa: Klaus Solberg Søilen