Ny omfattande undersökning om Intelligence
Global Intelligence Alliance (GIA) har lanserat rapporten “Global Market Intelligence Survey 2008” som enligt företaget ska vara den mest omfattande globala undersökning som gjorts om området Market Intelligence (MI). Svar har samlats in från 439 deltagare i fem kontinenter av medlemsföretagen i Global Intelligence Alliance:s nätverk. Undersökningen tydliggör bl.a. sambandet mellan organisatoriskt beslutsfattande och Market Intelligence-aktiviteter. Skillnader mellan branscher och regioner samt framgångsfaktorer för MI har vidare kartlagts. Undersökningen har nu gjorts tillgänglig gratis genom GIA:s White Paper series.

Källa: Global Intelligence Alliance (GIA)