Ny Observerdivision tecknar internationella samarbetsavtal
Observers nya Communications-division har tecknat samarbetsavtal med amerikanska och australiensiska partners. Avtalen innebär att divisionen kan erbjuda utökade databastjänster med medieinformation från marknaderna i USA, Canada, Australien och Nya Zeeland.
Observers Communications-division erbjuder sina kunder databaslösningar med målgruppsinformation som “vem är vem” inom medier och den finansiella världen. Kunderna förses också med kommunikationslösningar för att sprida affärsinformation. Tjänsterna erbjuds av koncernföretagen Media Information i Storbritannien och BIT i Sverige, Finland och Danmark.
De nya samarbetsavtalen, med Chicagobaserade Bacon’s och Media Monitors i Australien, ger Communications-divisionen kanaler för sina europeiska produkter in på marknaderna i USA, Canada, Australien och Nya Zeeland. I Europa kommer samtidigt Observerprodukter som Mediadisk och PR-planner att kunna byggas ut med lokalt insamlade data från dessa internationella nyckelmarknader.
”Genom att kombinera förvärv, egna etableringar och den här typen av internationella samarbetsavtal kan vi skapa ett brett utbud av globala tjänster även inom området Communications”, menar Observers koncernchef Robert Lundberg.

Källa: Observer AB