Ny nordisk omvärldsanalysprogramvara lanseras
Det finska företaget Novintel lanserar idag omvärldsanalyslösningen “Viva Intelligence Plaza” som tar vid efter den enligt företaget mycket framgångsrika “Viva Intelligence Portal” som idag sägs ha mer än 10000 användare i dryga 50 organisationer.
Den nya Viva Intelligence Plaza är en applikation för lagring och kommunikation av relevant intern och extern affärsinformation inom organisationer. Beslutsfattare kan med det nya systemet få automatiskt levererad och personaliserad information. Vidare stödjer Viva Intelligence Plaza de som arbetar med omvärldsanalys genom olika specialutvecklade verktyg. Kunderna kan få tillgång till Viva Intelligence Plaza genom endera som licensierad programvara eller som hyrd s.k. ASP-lösning. För mer information kontakta Novintel.

Källa: Novintel